CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8. QUẬN PHÚ NHUẬN! CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
Thứ hai, 2/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 282

DANH SÁCH CHÁU CÁC LỚP - NĂM HỌC 2015 - 2016

LỚP 19 - 24 THÁNG

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
Nam Nữ
1 Lê Trần Diệu An 20/1/2014
2 Lê Trần Minh An 20/1/2014
3 Nguyễn Phạm Ngọc Huyền 05/08/2013
4 Trần Hoàng Nghiêm 1/12/2013
5 Đoàn Lê Hòang Quân 05/12/2013
6 Lê Nguyễn Anh Thư 8/10/2013
7 Dương Thanh Thảo 29/4/2014

 

LỚP 25 - 36 THÁNG

 

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
Nam Nữ
1 Hòang Thiện               Ân 21/06/2013  
2 Nguyễn Gia Bảo 10/8/2013  
3 Châu Nguyễn Khánh   02/06/2013
4 Nguyễn Quang Huy 10/6/2013  
5 Nguyễn Thái Khang 18/2/2013  
6 Đào Nguyễn Trung Kiên 19/6/2013  
7 Trần Hoàng Lam   13/3/2013
8 Nguyễn Trương Anh     Minh 18/05/2013  
9 Phạm Song Ngọc   15/1/2013
10 Nguyễn Thùy Như   2/1/2013
11 Lê Hòang Thiên Phúc 7/5/2013  
12 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên   12/2/2013
13 Phạm Thái Bảo Quyên   15/8/2013

 

LỚP 3 - 4 TUỔI (MẦM 1)

 

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
         
1 Lê Gia Bảo 13/5/2012  
2 Phan Thị Ánh Dương   25/9/2012
3 Trần Gia Huy 22/3/2012  
4 Mai Anh Khôi 19/10/2012  
5 Đỗ Đăng  Khôi 29/11/2012  
6 Trần Tùng Linh   03/11/2012
7 Nguyễn Hữu Lộc 09/11/2012  
8 Thái  Đặng  Hòang                Long Long 25/10/12  
9 Đoàn Lê Bảo  Minh 30/03/2012  
10 Trần Thanh Trà My   15/1/2012
11 Lâm Nguyễn Khánh Ngân   12/10/2012
12 Lê Đặng Kim  Ngọc   31/03/2012
13 Lê Ngọc Thanh  Nhàn   27/2/2013
14 Trần Chí Hoàng Nhân 29/10/2012  
15 Nguyễn Nam Phát 16/1/2011  
16 Diệp Lê Hữu Phước 8/8/2012  
17 Vũ  Quang  Nhật    Quân 11/01/2012  
18 Lê Tú Quyên   7/12/2012
19 Nguyễn Thị Như  Quỳnh   03/03/2012
20 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   18/10/2012
21 Lương Chính Tâm 08/10/2012  
22 Nguyễn Huỳnh Mai Thanh   26/1/2012
23 Phạm Ngọc Phương  Thảo   21/3/2012
24 Hòang  Anh                    Thư   22/8/2012
25 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên   8/11/2012
26 Cao Thiên   27/9/2012
27 Nguyễn Ngọc Thanh Vân   31/8/2012
28 Dương Võ Quốc Thiên 13/06/2012  
29 Ngô Xuân  Nhi   05/01/2013

 

LỚP 3 - 4 TUỔI (MẦM 2)

 

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
Nam Nữ
1 Nguyễn Liêng Phúc An 20/11/2012  
2 Trần Nguyễn  Qùynh        Anh   15/12/12
3 Lê Phan Quỳnh Anh   17/10/2012
4 Trương Nguyễn Gia Bảo 8/10/2012  
5 Uông Ngọc Gia Bảo 14/10/2012  
6 Phan Trần Ngọc Bích   28/07/2012
7 Nguyễn Trần Bảo Châu   11/10/2012
8 Huỳnh Thiên  Hạo 17/05/2012  
9 Trần Huy Hoàng 1/1/2012  
10 Đinh Nguyễn Thanh Hồng   30/5/2012
11 Nguyễn Hòang Phúc         Hưng Hưng 01/10/2012  
12 Phùng Quang Huy 29/09/2012  
13 Phan Trần Đăng  Khoa 05/02/2012  
14 Lê Thừa Anh Khôi 18/2/2013  
15 Châu Gia Linh   3/10/2012
16 Huỳnh Quế Linh   22/3/2012
17 Hoàng Nguyễn Kim Long 22/08/2012  
18 Trần Diệp Quỳnh Nhi   29/05/2012
19 Nguyễn  Tấn                       Phát Phát 04/12/2012  
20 Tô Bảo Phương   23/4/2012
21 Hứa Nguyễn Anh Quân 31/8/2012  
22 Châu Thành Quý 5/5/2012  
23 Tô  Thanh                 Thiện 9/4/2012  
24 Vũ Quốc  Thịnh 7/11/2012  
25 Nguyễn Vũ Anh Thư   21/06/2012
26 Lê Minh Thư   7/8/2012
27 Nguyễn Dũng Tiến 15/11/2012  
28 Nguyễn Lê Bảo Trân   14/06/2012
29 Nguyễn Hứa Bảo Trân   23/8/2013
30 Phạm Nguyễn Bảo Trân   30/8/2012
31 Nguyễn Lê Minh Uyên   5/10/2012
32 Vũ Ngọc  Trúc          Vy   14/10/12
33 Bành Quang Thanh Xuân   3/2/2012

 

LỚP 4 - 5 TUỔI

 

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
Nam Nữ
1 Phạm Thị Hồng  Ánh   05/01/2011
2 Dương Hải  Băng   14/09/2012
3 Phan Hữu  Chiến 12/02/2011  
4 Nguyễn Minh  Đăng 20/7/2011  
5 Nguyễn Khắc Minh Đăng 30/3/2011  
6 Nguyễn  Đình                                   Đạt Đạt 13/2/2011  
7 Tạ Quang  Dũng 20/8/2011  
8 Phạm Sỹ Thái  Dương 05/01/2011  
9 Nguyễn Phạm Hòang Hải 40552  
10 Nguyễn Dương Tố Hiền   13/02/2012
11 Thái Lê Hưng 9/2/2011  
12 Đỗ Huy 26/09/2011  
13 Nguyễn Tiến Nhật Huy 9/10/2011  
14 Nguyễn Hòang Anh Kiệt 20/11/2011  
15 Lê Thùy Hoàng Kim   27/09/2011
16 Lê Đình  Mạnh 12/01/2011  
17 Bùi Quang  Minh 3/5/2011  
18 Nguyễn Chấn Minh 06/09/2011  
19 Nguyễn Ngọc Nguyên Minh   16/11/2011
20 Võ Hoàng Minh 30/8/2011  
21 Liên Hoài  Nam 19/10/2011  
22 Bùi Hoàng  Ngân   09/10/2011
23 Phan Thị Kim Ngân   31/8/2011
24 Nguyễn Lê Xuân  Nhi   07/01/2011
25 Trần Huỳnh Bảo Nhi   15/04/2011
26 Nguyễn Hạo Nhiên 15/10/2011   
27 Lư Ngọc Trúc Phương   20/03/2011
28 Nguyễn Văn Quang 10/1/2011  
29 Trần Lê Như Quỳnh   14/09/2011
30 Nguyễn Liêng Phúc Tâm 02/03/2011  
31 Ngô Huỳnh Kim  Thanh   25/11/2011 
32 Vũ Ngọc Quỳnh Thy   09/11/2011
33 Phạm Âu Kim Thy   9/1/2011
34 Huỳnh Ngọc Bảo  Trân   31/07/2011
35 Lê Minh Trí 5/9/2011  
36 Võ Nguyễn Cát  Tường   19/10/2011
37 Đỗ Bảo  Uyên   24/05/2011
38 Ngô Hùynh Thanh Vinh 24/4/2011  
39 Nguyễn Nhật Vy   19/08/2011
40 Huỳnh Ngọc Bảo Yến   31/07/2011

 

LỚP 5 - 6 TUỔI

 

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh
Nam Nữ
1 Kim Ngọc Hòang             Anh   18/8/2010
2 Đặng Nguyễn Nhật Anh 04/04/2010
3 Nguyễn Phan Minh Anh   26/10/2010
4 Lại Minh Đăng 23/08/2010  
5 Trần Duy Đức 21/6/2010  
6 Phạm Vũ Anh Dũng 28/02/2010  
7 Phạm Hoàng Khánh   08/06/2010
8 Phạm Võ Hồng Hân   27/3/2010
9 Hứa Nguyễn Gia Hân   03/10/2010
10 Phạm Gia                         Huy Huy 19/10/2010  
11 Huỳnh Đăng Khoa 01/08/2010  
12 Nguyễn Văn Minh Khoa 18/10/2010  
13 Huỳnh Nguyễn Bảo Lam   04/11/2010
14 Lưu Diệc Khánh Linh   17/7/2010
15 Phạm Đào Bảo Long 4/8/2012  
16 Lại Quốc Minh 07/02/2010  
17 Nguyễn Lê Khánh Nam 26/8/2011  
18 Hà Trần Kim Ngân   23/12/2010
19 Trịnh Nguyễn Bảo Ngân   09/06/2010
20 Huỳnh Nguyễn Bảo Nghi   04/11/2010
21 Nguyễn Bảo Nghi   28/6/2010
22 Nguyễn Bảo Nguyên   20/09/2010
23 Lê Phúc  Nguyên 03/08/2010  
24 Nguyễn Thiện Trí Nhân 26/3/2010  
25 Tô Ngọc Yến Nhi   28/10/2010
26 Trần Ngọc Như   24/11/2010
27 Nguyễn Vũ Hà Phương   08/10/2010
28 Nguyễn Xuân                   Thành Thành 01/10/2010  
29 Nhữ Đình  Thi 09/03/2010  
30 Nguyễn Minh Thông 2/5/2010  
31 Trần Nguyễn Anh Thư   28/2/2010
32 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên   13/4/2011
33 Phạm Ngọc Bảo  Trân   7/5/2010
34 Vũ Anh 16/02/2010  
35 Nguyễn Quang Vinh 30/08/2010  
36 Hùynh Đặng Như            Ý Ý   25/5/2010
Tác giả: BBT

Viết bình luận

Tin mới nhất

164