CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8. QUẬN PHÚ NHUẬN! CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
Chủ nhật, 15/8/2021, 10:5
Lượt đọc: 104

DANH SÁCH KHỐI CHỒI (4-5 tuổi) 2021 - 2022

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP CHỒI 1
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Nguyễn Thị Tình
Dương Thị Hiền
STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh LỚP CŨ
Nam Nữ
1 Nguyễn Hứa Hoàng Anh 22/4/2017 Mầm 1
2 Huỳnh Trọng Nghĩa 11/8/2017 Mầm 1
3 Đỗ Thanh Cát 6/6/2017 Mầm 1
4 Đặng Nguyễn Khánh An 12/6/2017 Mầm 1
5 Trần Lê Gia Huy 11/4/2017 Mầm 1
6 Đặng Ngọc Phương Anh 17/1/2017 Mầm 1
7 Huỳnh Võ Trâm Anh 29/3/2017 Mầm 1
8 Nguyễn Ngọc Thảo My 9/1/2017 Mầm 1
9 Lâm Phương Bảo Linh 18/6/2017 Mầm 1
10 Hoàng Phương Anh 24/5/2017 Mầm 1
11 Phạm Quốc Anh 13/11/2017 Mầm 1
12 Lê Phùng Bảo Nghi 8/11/2017 Mầm 1
13 Võ Huy Bách 10/11/2017 Mầm 1
14 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 16/6/2017 Mầm 1
15 Trần Khánh Di 4/11/2017 Mầm 1
16 Lê Trọng Đăng Khoa 9/2/2017 Mầm 1
17 Ngô Lê Minh Thiên 7/12/2017 Mầm 1
18 Nguyễn Hoàng Hà Phương 21/10/2017 Mầm 1
19 Lê Trần Hải Yến 16/2/2017 Mầm 1
20 Vũ Ngọc Xuân Nhi 24/4/2017 Mầm 1
21 Nguyễn Phú Khai Trí 15/6/2017 Mầm 1
22 Nguyễn Trần Thanh Trúc 23/10/2017 Mầm 1
23 Lâm Bá Vinh 11/10/2017 cháu mới
24 Đặng Nguyễn Gia Khánh 10/12/2017 cháu mới
25 Nguyễn Vũ Anh Khôi 24/9/2017 Mầm 1
26 Phạm An Thái Nguyên 12/8/2017 Mầm 1
27 Ngô Nguyên Thảo 9/10/2017 cháu mới
28
29
30
31
32
33
34
35

 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP CHỒI 2
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Trần Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hiền

STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh LỚP CŨ
Nam Nữ
1 Đặng Thị Phương Quyên 19/10/2017 Mầm 2
2 Đoàn Bảo Anh 8/8/2017 Mầm 2
3 Trần Phạm Minh Thư 10/6/2017 Mầm 2
4 Dương Hoàng Vy 13/6/2017 Mầm 2
5 Đoàn Đắc Bảo Duy 23/4/2017 Mầm 2
6 Nguyễn Hoàng Long 30/3/2017 Mầm 2
7 Lâm Gia Linh 24/7/2017 Mầm 2
8 Hoàng Phi Long 18/8/2017 Mầm 2
9 Phạm Châu Minh Khuê 17/5/2017 Mầm 2
10 Hồ Khuê 16/10/217 Mầm 2
11 Trần Ngọc Lan Chi 10/11/2017 Mầm 2
12 Phan Nhật Khôi 26/6/2017 Mầm 2
13 Nguyễn Hoàng Minh Đăng 12/1/2017 Mầm 2
14 Nguyễn Thành Đạt 9/7/2017 Mầm 2
15 Trần Nguyễn Khánh My 28/7/2017 Mầm 2
16 Phạm Ngọc Anh Thư 8/4/2017 Mầm 2
17 Nguyễn Tấn Vinh 20/12/2017 Mầm 2
18 Vũ Minh Lâm 9/10/2017 Mầm 2
19 Nguyễn Khánh Vy 13/9/2017 Mầm 2
20 Trần Hồ Sắc Anh 13/10/2017 Mầm 2
21 Nguyễn Hữu Danh 17/3/2017 Mầm 2
22 Trần Minh Khang 16/10/2017 Mầm 2
23 Thạch Nguyễn Anh Thư 2/11/2017 Mầm 2
24 Trần Võ Thiên Ân 28/11/2017 Mầm 2
25 Nguyễn Minh Anh 1/2/2017 Mầm 2
26 Nguyễn Hoàng Mỹ Khanh 7/11/2017 Mầm 2
27 cháu mới
28 cháu mới
29 cháu mới
30 cháu mới

Tác giả: admin

Tin mới nhất

164