CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8. QUẬN PHÚ NHUẬN! CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
Chủ nhật, 15/8/2021, 10:10
Lượt đọc: 144

DANH SÁCH KHỐI LÁ (5 -6 tuổi) 2021 - 2022

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP LÁ 1
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Phan Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Linh
STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh ghi chú
Nam Nữ
1 Nguyễn Hoàng Khang 10/12/2016 Chồi 1
2 Phan Anh Đức 16/6/2016 Chồi 1
3 Phùng Minh Châu 28/2/2016 Chồi 1
4 Vũ Đức Uy Dũng 9/4/2016 Chồi 1
5 Bùi Thanh 4/2/2016 Chồi 1
6 Trần Hữu Khang 7/7/2016 Chồi 1
7 Lưu Minh Khang 28/5/2016 Chồi 1
8 Nguyễn Đăng Khoa 17/1/2016 Chồi 1
9 Nguyễn Duy Lâm 26/2/2016 Chồi 1
10 Lưu Khắc Đăng Khoa 23/4/2016 Chồi 1
11 Trần Thiên Lộc 15/5/2016 Chồi 1
12 Dương An Nguyên 16/4/2016 Chồi 1
13 Phan Trần An Nhiên 15/2/2016 Chồi 1
14 Nguyễn Minh Quân 8/1/2016 Chồi 1
15 Nguyễn Nhật San 16/2/2016 Chồi 1
16 Lê Phúc Tấn 29/9/2016 Chồi 1
17 Nguyễn Lưu Đức Thương 29/1/2016 Chồi 1
18 Nguyễn Ngọc Phương Vy 22/12/2016 Chồi 1
19 Vũ Ngọc Như Ý 9/4/2016 Chồi 1
20 Huỳnh Ngọc Gia Bảo 29/12/2016 Chồi 1
21 Nguyễn Đoàn Thiên Phúc 20/12/2016 Chồi 1
22 Nguyễn Gia Khang 4/11/2016 Chồi 1
23 Nguyễn Ngọc Thanh An 19/12/2016 Chồi 1
24 Lê Gia Hy 2/1/2016 Chồi 1
25 Lê Gia Hào 2/1/2016 Chồi 1
26 Nguyễn Trần Minh Bảo 16/11/2016 Chồi 1
27 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/2/2016 Chồi 1
28 Nguyễn Trí Ken 19/5/2016 Chồi 1
29 Nguyễn Đăng Minh Khôi 18/4/2016 Chồi 1
30 Nguyễn Hoàng Phúc 10/9/2016 27/5/2016 Chồi 1
31 Trương Trần Khả Ngân 24/6/2016 Chồi 1
32 Ngô Ngọc Minh Châu 8/1/2016 Chồi 1
33 Vũ Minh Khoa 2/5/2016 Chồi 1
34 Trần Tôn Nguyên 14/7/2016   Chồi 1
35 Nguyễn Mai Gia Mẫn 28/2/2016 cháu mới
36
37
38
39
40

 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP LÁ 2
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trần Bích Linh
STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh ghi chú
Nam Nữ
1 Lâm Thiên Phúc 17/7/2016 Chồi 2
2 Trần Khả Lâm 23/7/2016 Chồi 2
3 Vũ Nguyễn Gia Hân 15/9/2016 Chồi 2
4 Tống Thiên Ân 16/2/2016 Chồi 2
5 Phòng Bích Ngọc 16/7/2016 Chồi 2
6 Phạm Hoàng Phú 9/11/2016 Chồi 2
7 Đoàn Quang Bảo 15/2/2016 Chồi 2
8 Phạm Mỹ Quân 1/7/2016 Chồi 2
9 Trần Hà Khương 8/1/2016 Chồi 2
10 Hồng Ngọc Phúc 3/3/2016 Chồi 2
11 Thái Minh Trí 26/10/2016 Chồi 2
12 Nghiêm Quý Phụng 30/3/2016 Chồi 2
13 Nguyễn Hoàng Thùy Lâm 8/10/2016 Chồi 2
14 Bùi Nguyễn Gia Hưng 20/10/2016 Chồi 2
15 Bùi Ngọc Phương An 20/7/2016 Chồi 2
16 Lê Phúc An 13/9/2016 Chồi 2
17 Lai Trí Quang 19/11/2016 Chồi 2
18 Hồ Minh Anh 7/11/2016 Chồi 2
19 Lê Thiên Thuyết 19/11/2016 Chồi 2
20 Lê Trúc Anh 3/1/2016 Chồi 2
21 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3/2/2016 Chồi 2
22 Nguyễn Thái Minh Anh 21/1/2016 Chồi 2
23 Nguyễn Thái Duy Anh 21/1/2016 Chồi 2
24 Giang Mỹ Duyên 11/8/2016 Chồi 2
25 Vũ Ngọc Gia Hân 23/9/2016 Chồi 2
26 Nguyễn Trí Đạt 5/2/2016 Chồi 2
27 Nguyễn Ý Nhiên 10/9/2016 Chồi 2
28 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 14/11/2016 Chồi 2
29 Nguyễn Kỳ Quang Quân 26/12/2016 Chồi 2
30 Hồ Nam Khánh 16/6/2016 Chồi 2
31 Lê Tuấn Vỹ 12/6/2016 Chồi 2
32 Nguyễn Quốc Bảo 31/5/2016 Chồi 2
33 Võ Thành Đạt 14/6/2016 Chồi 2
34 Tạ Hà My 5/11/2016 Chồi 2
35 Nguyễn Mạnh Tùng 26/10/2016 Chồi 2
36 Dương Huỳnh Khánh Trang 29/1/2016 Chồi 2
37 Nguyễn Ý Nhiên 10/9/2016 Chồi 2
38 Nguyễn Hoàng Tuấn Thịnh 18/9/2016 Chồi 2
39 Từ Quốc Thiên 21/9/2016 cháu mới
40

Tác giả: admin

Tin mới nhất

164