CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8. QUẬN PHÚ NHUẬN! CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
Chủ nhật, 15/8/2021, 9:58
Lượt đọc: 128

DANH SÁCH KHỐI MẦM (3 - 4 tuổi) 2021 - 2022

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP MẦM 1
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Vũ Thị Bích Huyền
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh LỚP CŨ
Nam Nữ
1 Đinh Võ Thanh Thư 19/12/2018 19 - 24th
2 Phạm Nguyễn Đức Lộc 14/11/2018 19-24th
3 Phan Minh Đăng 19/8/2018 25-36th (2)
4 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 8/8/2018 25-36th (2)
5 Nguyễn Lâm Ánh Linh 18/7/2018 25-36th (2)
6 Cao Lê Tuấn Hưng 22/9/2018 25-36th (2)
7 Nguyễn Trí Dũng 1/5/2018 25-36th (2)
8 Trần Kiến Văn 16/1/2018 25-36th (2)
9 Hà Nguyễn Bảo Khánh 27/2/2018 25-36th (2)
10 Lê Nguyễn Đức Thiện 28/4/2018 25-36th (2)
11 Nguyễn Thị Phương Dung 14/3/2018 25-36th (2)
12 Nguyễn Trung Kiên 5/10/2018 25-36th (2)
13 Hoàng Trung Thành 25/9/2018 25-36th (2)
14 Hồng Ngọc Tâm 13/9/2018 25-36th (2)
15 Phùng Nhật Linh 20/8/2018 25-36th (2)
16 Nguyễn Ngọc Tấn Phát 11/3/2018 25-36th (2)
17 Nguyễn Xuân Phú 25/1/2018 25-36th (2)
18 Trần Võ Tường Hưng 26/3/2018 25-36th (2)
19 Nguyễn 11/7/2018 25-36th (2)
20 Phạm Gia Minh Khang 3/7/2018 25-36th (2)
21 Trần Gia Linh 15/3/2018 25-36th (2)
22 Nguyễn Trần Hải An 19/4/2018 25-36th (2)
23 Nguyễn Hoàng Lâm 28/12/2018 25-36th (2)
24 Nguyễn Gia Hân 9/2/2018 25-36th (2)
25 Huỳnh Nguyễn Phúc Hưng 5/1/2018 25-36th (2)
26 Đoàn Gia Huy 25/5/2018 mầm 1
27 Phan Nhật Đăng Khôi 7/5/2018 cháu mới
28 Đỗ Hoàng Mai Anh 7/6/2018 cháu mới
29 Đào Duy Khánh 1/9/2018 cháu mới
30

 

 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8
DANH SÁCH CHÁU LỚP MẦM 2
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Giáo viên: Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Kim Liên
STT HỌ TÊN CHÁU Năm sinh LỚP CŨ
Nam Nữ
1 Đặng Phúc Tuệ Lâm 29/12/2018 19 - 24th
2 Trần Trương Thiên Uy 2/12/2018 19 - 24th
3 Đỗ Thiên An 3/11/2018 25-36th (1)
4 Trần Sương Mai 20/10/2018 25-36th (1)
5 Lê Nguyễn Duy Khang 26/9/2018 25-36th (1)
6 Phạm Hoàng Khánh Ngân 17/8/2018 25-36th (1)
7 Nguyễn Thiên Phúc 1/2/2018 25-36th (1)
8 Trần Khải Ân 6/1/2018 25-36th (1)
9 Trần Khánh Chi 8/2/2018 25-36th (1)
10 Lê Minh Trí 18/3/2018 25-36th (1)
11 Nguyễn Thiên Khải 31/3/2018 25-36th (1)
12 Thái Nguyễn Minh Khôi 25/3/2018 25-36th (1)
13 Nguyễn Minh Quân 15/9/2018 25-36th (1)
14 Lê Ngọc Khả Hân 2/2/2018 25-36th (1)
15 Phạm Chương 2/10/2018 25-36th (1)
16 Lê Minh Trí 18/3/2018 25-36th (1)
17 Vũ Như Ý 4/5/2018 25-36th (1)
18 Đặng Thị Bích Ngọc 24/9/2018 25-36th (1)
19 Huỳnh Lê Anh Thy 26/9/2018 25-36th (1)
20 Nguyễn Hoàng Minh 16/2/2018 mầm 2
21 Vũ Quốc Thiên 14/7/2018 cháu mới
22 Trần Bảo Quân 1/11/2018 cháu mới
23 Murata Trịnh Băng Băng 2/11/2018 cháu mới
24 Lưu Khả Phương 12/5/2018 cháu mới
25 Nguyễn Huỳnh Lan Chi 23/12/2018 19 - 24th
26
27
28
29
30

Tác giả: admin

Tin mới nhất

163