CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8. QUẬN PHÚ NHUẬN! CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!
Thứ năm, 12/8/2021, 15:31
Lượt đọc: 238

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Do tình hình dịch bệnh nên nhà trường tuyển sinh năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Khi nào đi học nhà trường sẽ thông báo, phụ huynh đến trường nhận hồ sơ làm thủ tục nhập học. Trân trọng

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……./TB-MNSC8

Phú Nhuận, ngày 08 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Mầm Non Sơn Ca 8 – Phú Nhuận;

Căn cứ vào số lượng trẻ đã học tại trường;

Nhà trường dự kiến tuyển sinh năm học 2021- 2022 như sau:

Năm học 2021 - 2022, trường Mầm non Sơn Ca 8 sẽ khai giảng 10 lớp học, bao gồm:

 • 04 nhóm Nhà trẻ: từ 13 tháng đến dưới 36 tháng tuổi;
 • 02 lớp Mầm: trẻ sinh trong năm 2018;
 • 02 lớp Chồi: trẻ sinh trong năm 2017;
 • 02 lớp Lá: trẻ sinh trong năm 2016;

  Chỉ tiêu  như sau:

 • Các lớp Nhà trẻ sinh năm 2019 và sinh từ 01/08/2020 trở lên: 60 bé
 • Khối Mầm ( sinh năm 2018) : 30 bé
 • Khối Chồi ( sinh năm 2017) : 20 bé
 • Thời gian tuyển sinh:
 • Từ ngày 08/07/2021 đến khi đủ sỉ số theo chỉ tiêu.

   

 • Hình thức tuyển sinh: trực tuyến

 

Sau khi có thông báo đi học, phụ huynh liên hệ với nhà trường nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

Lưu ý: Các học sinh cũ đang học tại trường thì không cần mua hồ sơ đăng ký như trên./.

  Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG  

- UBND P8;

- Dán bảng thông báo;

- Lưu VT./.                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Ngô Minh Thái

Tác giả: admin

Tin mới nhất

163